Chủ Nhật, Tháng Sáu 16Niềm Tin Là Sức Mạnh
日本語Tiếng Nhật