CÔNG TY CỔ PHẦN KJVC VIỆT NAM
日本語Tiếng Nhật

Thẻ: 受入れ可能人数

Điều kiện tiếp nhận thực tập sinh Nhật Bản

Điều kiện tiếp nhận thực tập sinh Nhật Bản

Giới thiệu
Số người có thể tiếp nhận Căn cứ theo tổng số lượng nhân viên của công ty, xí nghiệp tiếp nhận có thể tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài như sau : Số lương nhân viên Số thực tập sinh có thể nhận Trên 301 người nội trong 5% 201~300 người 15 người 101~200 người 10 người 51~100 người 6 người Dưới 50 người 5 người Dưới 40 người 4 người Dưới 30 người 3 người