CÔNG TY CỔ PHẦN KJVC VIỆT NAM
日本語Tiếng Nhật

Tầm nhìn sứ mệnh công ty cổ phần kjvc Việt Nam

Tầm nhìn 
•  Trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực, trong lĩnh vực: Cung ứng nhân lực, Du học, Bất động sản, Tài chính, Vật liệu xây dựng.

Sứ mệnh 
•  Mang lại những giá trị và sự hài lòng bằng chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh.
•  Tối ưu lợi ích cổ đông.
•  Tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo mà ở đó mỗi thành viên làm việc tận tụy hết mình, nơi hội tụ và phát triển nhân tài.

 

02477702868