Chúc mừng 28 bạn có tư cách du học và xklđ Nhật Bản