Chúc mừng các bạn đơn linh kiện điện tử ra tư cách lưu trú!