Đơn hàng

Đơn hàng

Hiển thị

Gia công cơ khí (Tiện)

Số lượng : 3 nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 166.167 yên

Ngày tuyển : 01/01/1970

XÂY DỰNG TỔNG HỢP - PHÁ DỠ

Số lượng : 3 nam

Nơi làm vệc : Osaka

Lương : 185.000 yên

Ngày tuyển : 22/04/2024

Kiểm tra, đóng gói linh kiện ô tô

Số lượng : 2 nam 6 nữ

Nơi làm vệc : AICHI, GIFU

Lương : 177.000 yên

Ngày tuyển : 26/04/2024

Hàn bán tự động

Số lượng : 2 nam

Nơi làm vệc : Hokkaido

Lương : 166.080 yên

Ngày tuyển : 26/03/2024

MỘC CỐP PHA

Số lượng : 2 nam

Nơi làm vệc : Yamanashi

Lương : 159.250 yên

Ngày tuyển : 19/03/2024

May mặc

Số lượng : 2 nữ

Nơi làm vệc : Gifu

Lương : 155.167

Ngày tuyển : 15/03/2024

Sửa chữa bảo dưỡng ô tô

Số lượng : 1 nam

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 161.526 yên

Ngày tuyển : 13/04/2024

Chế biến thực phẩm

Số lượng : 15 nữ

Nơi làm vệc : Kagawa

Lương : 157.896 yên

Ngày tuyển : 01/03/2024

Đóng gói công nghiệp

Số lượng : Hiroshima 6 Nam Aichi 2 Nam

Nơi làm vệc : Hiroshima, Aichi

Lương : 170.482 yên

Ngày tuyển : 09/03/2024

SƠN TƯỜNG,CHỐNG THẤM

Số lượng : 2 nam

Nơi làm vệc : Okinawa

Lương : 170.000 yên

Ngày tuyển : 21/01/2024

PHÁ DỠ

Số lượng : 1 Nam

Nơi làm vệc : Hiroshima

Lương : 179.600 yên

Ngày tuyển : 18/01/2024

Gia công cơ khí

Số lượng : 4 nam

Nơi làm vệc : Gifu

Lương : 160.234 yên

Ngày tuyển : 20/12/2023