Đơn hàng

Đơn hàng

Hiển thị

Đơn hàng chăn nuôi lợn

Số lượng : 02 nữ độ tuổi từ 20-32

Nơi làm vệc : Mie

Lương : 153,519 yên

Ngày tuyển : 01/06/2021 - 05/07/2021

Đơn hàng gia công cơ khí

Số lượng : 01 nam từ 18-23 tuổi

Nơi làm vệc : Isikawa

Lương : 154.896 yên

Ngày tuyển : 23/05/2021 - 23/06/2021

Đơn hàng bảo dưỡng ô tô và sơn kim loại 2021

Số lượng : Nam, 18-26 tuổi

Nơi làm vệc : Isikawa

Lương : 144.213 yên

Ngày tuyển : 15/06/2021 - 02/07/2021

Đơn hàng dệt vải, kéo sợi

Số lượng : 01 nam, 01 nữ hoặc cặp vợ chồng 18-26 tuổi

Nơi làm vệc : Isikawa

Lương : 142.027 Yên

Ngày tuyển : 25/04/2021 - 18/05/2021

Đơn hàng cơ khí, linh kiện

Số lượng : 6 nam tuổi từ 18-26

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 155.736 Yên

Ngày tuyển : 10/05/2021 - 25/05/2021

ĐƠN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Số lượng : 4 Nam

Nơi làm vệc : Saitama

Lương : 170.000 Yên

Ngày tuyển : 25/04/2021 - 12/05/2021

Tuyển 12 nữ dệt vải

Số lượng : 12 Nữ Dệt vải

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 31.000.000

Ngày tuyển : 06/04/2021 - 26/04/2021

Đơn SX bìa cartong 2021

Số lượng : 02 nam

Nơi làm vệc : Saitama

Lương : 158,048 yên

Ngày tuyển : 14/03/2021 - 31/07/2021

Tuyển 02 nam SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Số lượng : 02 nam

Nơi làm vệc : Nagano

Lương : 142,721 yên

Ngày tuyển : 13/03/2021 - 21/07/2021

Đơn hàng xây trát 2021

Số lượng : 01 nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 152,500 Yên

Ngày tuyển : 15/03/2021 - 31/05/2021

Đơn hàng sơn kim loại 2021

Số lượng : 02 nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 152,500 Yên

Ngày tuyển : 15/03/2021 - 30/06/2021

Tuyển thực tập sinh NB 2021

Số lượng : 02 nữ

Nơi làm vệc : Nhật Bản

Lương : 20000000

Ngày tuyển : 06/03/2021 - 27/03/2025