Đơn hàng

Đơn hàng

Hiển thị

Đơn hàng đúc nhựa

Số lượng : 2 Nam 6 Nữ

Nơi làm vệc : Shiga

Lương : 31.000.000

Ngày tuyển : 18/05/2022 - 08/06/2022

Đơn hàng Mạ kim loại

Số lượng : 6 nam

Nơi làm vệc : Shiga

Lương : 152.842 yên

Ngày tuyển : 01/07/2022 - 31/07/2022

Đơn hàng mạ kim loại

Số lượng : 6 nam

Nơi làm vệc : Shiga

Lương : 152.842 yên

Ngày tuyển : 12/04/2022 - 30/04/2022

Đơn hàng SX bìa cartong

Số lượng : 2 nam

Nơi làm vệc : Saitama

Lương : 160.608 yên

Ngày tuyển : 12/04/2022 - 30/04/2022

Đơn hàng may Shiga

Số lượng : 3 nam, 3 nữ

Nơi làm vệc : Shiga

Lương : 157.696 yên

Ngày tuyển : 06/04/2022 - 20/04/2022

Đơn hàng vận hành máy dệt Ishikawa

Số lượng : 2 nam, 2 nữ, cặp vợ chồng

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 149.200 yên

Ngày tuyển : 05/04/2022 - 19/04/2022

Giàn giáo Hokkaido

Số lượng : 2 nam

Nơi làm vệc : Hokkaido

Lương : 170.000 yên

Ngày tuyển : 25/03/2022 - 25/04/2022

Hàn bán tự động Ibaraki

Số lượng : 5 nam

Nơi làm vệc : Ibaraki

Lương : 139.175 yên

Ngày tuyển : 25/03/2022 - 15/04/2022

Đơn hàng đóng gói công nghiệp

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 158.530 yên

Ngày tuyển : 06/03/2022 - 31/03/2022

Lái máy xây dựng

Số lượng : 1 nam

Nơi làm vệc : Okayama

Lương : 149.234 yên

Ngày tuyển : 01/03/2022 - 31/03/2022

Đơn hàng buộc thép

Số lượng : 2 nam

Nơi làm vệc : Ibaraki

Lương : 163.333 yên

Ngày tuyển : 01/03/2022 - 31/03/2022

Đơn hàng trồng hành tây

Số lượng : 2 nữ

Nơi làm vệc : Hyogo

Lương : 163.328 yên

Ngày tuyển : 01/03/2022 - 31/03/2022