Đơn hàng

Đơn hàng

Hiển thị

ĐƠN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Số lượng : 4 Nam

Nơi làm vệc : Saitama

Lương : 170.000 Yên

Ngày tuyển : 25/04/2021 - 12/05/2021

Tuyển 12 nữ dệt vải

Số lượng : 12 Nữ Dệt vải

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 31.000.000

Ngày tuyển : 06/04/2021 - 26/04/2021

Đơn SX bìa cartong 2021

Số lượng : 02 nam

Nơi làm vệc : Saitama

Lương : 158,048 yên

Ngày tuyển : 14/03/2021 - 31/07/2021

Tuyển 02 nam SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Số lượng : 02 nam

Nơi làm vệc : Nagano

Lương : 142,721 yên

Ngày tuyển : 13/03/2021 - 21/07/2021

Đơn hàng xây trát 2021

Số lượng : 01 nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 152,500 Yên

Ngày tuyển : 15/03/2021 - 31/05/2021

Đơn hàng sơn kim loại 2021

Số lượng : 02 nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 152,500 Yên

Ngày tuyển : 15/03/2021 - 30/06/2021

Tuyển thực tập sinh NB 2021

Số lượng : 02 nữ

Nơi làm vệc : Nhật Bản

Lương : 20000000

Ngày tuyển : 06/03/2021 - 27/03/2025

Tuyển 10 Nam làm hàn tại NB

Số lượng : 10 Nam

Nơi làm vệc : Nhật Bản

Lương : 10000000

Ngày tuyển : - 30/11/1999

Tuyển nhân viên kỹ thuật

Số lượng : Số lượng : 75

Nơi làm vệc : Nhật Bản

Lương : 33 Triệu

Ngày tuyển : 06/02/2021 - 13/02/2021