Đơn hàng

Đơn hàng

Hiển thị

Đơn hàng làm củ cải muối

Số lượng : 2 nữ

Nơi làm vệc : Ibaraki

Lương : 151.188 yên

Ngày tuyển : 01/12/2021 - 17/12/2021

Đơn hàng hàn bán tự động Aichi

Số lượng : 2 nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 175.000 yên

Ngày tuyển : 25/11/2021 - 10/12/2021

Đơn hàng đúc khuôn - Aichi

Số lượng : 2 nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 159272 yên

Ngày tuyển : 10/10/2021 - 20/10/2021

Chăn nuôi lợn Mie

Số lượng : 2 nam

Nơi làm vệc : Mie

Lương : 153,519 yên

Ngày tuyển : 01/10/2021 - 20/10/2021

Làm đường Niigata

Số lượng : 3 nam

Nơi làm vệc : Niigata

Lương : 150.000 yên (hỗ trợ đi lại 1100 - 3500 yên/ngày)

Ngày tuyển : 05/10/2021 - 20/10/2021

Đường ống Niigata

Số lượng : 02 nam

Nơi làm vệc : Niigata

Lương : 182.500 yên

Ngày tuyển : 01/10/2021 - 09/10/2021

Đóng gói công nghiệp Aichi

Số lượng : 6 nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 153.882 yên

Ngày tuyển : 01/10/2021 - 09/10/2021

Đơn hàng đóng gói 6 nam Aichi

Số lượng : 06 nam

Nơi làm vệc : aichi

Lương : 34.000.000

Ngày tuyển : 20/09/2021 - 25/09/2021

Đơn hàng sơn tường Fukuoka

Số lượng : 2 nam tuổi từ 18-26

Nơi làm vệc : Fukuoka

Lương : 176.000 yên

Ngày tuyển : 01/07/2021 - 14/07/2021

Đơn hàng sơn kim loại Osaka

Số lượng : Nam, 18-33 tuổi

Nơi làm vệc : Osaka

Lương : 169.664 yên

Ngày tuyển : 01/07/2021 - 13/07/2021

Đơn hàng sản xuất đồ nội thất

Số lượng : 03 nam từ 19-30 tuổi

Nơi làm vệc : Nara

Lương : 147.401 yên

Ngày tuyển : 15/06/2021 - 07/07/2021

Đơn hàng chăn nuôi lợn

Số lượng : 02 nữ độ tuổi từ 20-32

Nơi làm vệc : Mie

Lương : 153,519 yên

Ngày tuyển : 01/06/2021 - 05/07/2021