Đơn hàng

Đơn hàng

Hiển thị

MẠ KIM LOẠI

Số lượng : 3 nam

Nơi làm vệc : Shiga

Lương : 158.130 yên

Ngày tuyển : 16/10/2023

May mặc

Số lượng : 3 nữ

Nơi làm vệc : Gifu

Lương : 158.000 YÊN

Ngày tuyển : 28/08/2023

Buộc thép

Số lượng : 7 nạm

Nơi làm vệc : Fukushima

Lương : 151.875 yên

Ngày tuyển : 28/08/2023

Chế biến thực phẩm khô

Số lượng : 3 nam

Nơi làm vệc : Yamaguchi

Lương : 173.333

Ngày tuyển : 19/08/2023

Đóng gói công nghiệp

Số lượng : 7 nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 158.530 yên

Ngày tuyển : 11/09/2023

Sơn kim loại

Số lượng : 1 nam

Nơi làm vệc : Miyagi

Lương : 158.967 yên

Ngày tuyển : 08/08/2023

Gia công tấm kim loại

Số lượng : 1 nam

Nơi làm vệc : Miyagi

Lương : 158.967 Yên

Ngày tuyển : 08/08/2023

Lắp ráp gia công thép xây dựng tại Nhật

Số lượng : 2 Nam

Nơi làm vệc : Hiroshima

Lương : 167.000 Yên

Ngày tuyển : 15/05/2023

Đơn hàng thực phẩm tại nhật

Số lượng : 4 nam, 4 nữ

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 154.440 Yên

Ngày tuyển : 02/06/2023

Hộ lý

Số lượng : 5 Nữ

Nơi làm vệc : Aichi và vùng Kanto

Lương : 180.000 Yên

Ngày tuyển : 01/01/1970

Kỹ sư xây dựng tại Nhật

Số lượng : 2 Nam

Nơi làm vệc : Chiba Ken

Lương : 210.000 Yên

Ngày tuyển : 01/01/1970

Hàn bán tự động tại Nhật

Số lượng : 2 Nam

Nơi làm vệc : Yamaguchi

Lương : 168.000 Yên

Ngày tuyển : 05/05/2023