Đơn hàng

Đơn hàng

Hiển thị

Đóng gói công nghiệp

Số lượng : 14 Nam

Nơi làm vệc : Hiroshima

Lương : 163.676 yên

Ngày tuyển : 10/11/2023

Đóng gói công nghiệp

Số lượng : 9 nam

Nơi làm vệc : Hiroshima

Lương : 163.676 yên

Ngày tuyển : 23/10/2023

May trang phục nữ

Số lượng : 3 nữ

Nơi làm vệc : Gifu

Lương : 155.167 yên

Ngày tuyển : 16/10/2023

MAY GHẾ Ô TÔ

Số lượng : 3 nữ

Nơi làm vệc : Tochigi

Lương : 156.000 yên

Ngày tuyển : 11/10/2023

MAY MẶC

Số lượng : 3 nữ

Nơi làm vệc : Aomori

Lương : 156.000 yên

Ngày tuyển : 11/10/2023

Làm kim loại tấm

Số lượng : 3 nam

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 169.680 yên

Ngày tuyển : 10/10/2023

HÀN

Số lượng : 3 nam

Nơi làm vệc : Gifu

Lương : 160.234 yên

Ngày tuyển : 20/10/2023

ĐÓNG GÓI KIỂM TRA LINH KIỆN Ô TÔ

Số lượng : 2 nam, 2 nữ

Nơi làm vệc : AICHI

Lương : 164.897 yên

Ngày tuyển : 06/10/2023

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng : 15 nữ

Nơi làm vệc : Niigata

Lương : 156.690

Ngày tuyển : 24/11/2023

MỘC COPPHA

Số lượng : 3 nam

Nơi làm vệc : Osaka

Lương : 155.155 yên

Ngày tuyển : 01/10/2023 - 05/10/2023

Chế biến thực phẩm Tươi

Số lượng : 2 nữ

Nơi làm vệc : Fukushima

Lương : 154.800 yên

Ngày tuyển : 02/10/2023

Hàn bán tự động

Số lượng : 3 nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 178.442 yên

Ngày tuyển : 01/09/2023