Đơn hàng

Đơn hàng

Hiển thị

Đóng gói công nghiệp

Số lượng : 12 Nam

Nơi làm vệc : Hiroshima

Lương : 158.530 Yên

Ngày tuyển : 22/12/2022

Kiểm tra linh kiện ô tô

Số lượng : 9 Nữ

Nơi làm vệc : Gifu

Lương : 169.941 Yên

Ngày tuyển : 20/12/2022

Đơn hàn bán tự động

Số lượng : 2 Nam

Lương : 168.560 Yên

Ngày tuyển : 01/11/2022 - 30/11/2022

Đơn xây chát

Số lượng : 3 Nam

Nơi làm vệc : Ibaraki

Lương : 147.200 Yên

Ngày tuyển : 01/12/2022 - 31/12/2022

Đơn hàng gia công cơ khí (tiện)

Số lượng : 3 Nam

Nơi làm vệc : aichi

Lương : 162,667

Ngày tuyển : 23/05/2022 - 15/06/2022

Đơn hàng đúc nhựa

Số lượng : 2 Nam 6 Nữ

Nơi làm vệc : Shiga

Lương : 31.000.000

Ngày tuyển : 18/05/2022 - 08/06/2022

Đơn hàng Mạ kim loại

Số lượng : 6 nam

Nơi làm vệc : Shiga

Lương : 152.842 yên

Ngày tuyển : 01/07/2022 - 31/07/2022

Đơn hàng mạ kim loại

Số lượng : 6 nam

Nơi làm vệc : Shiga

Lương : 152.842 yên

Ngày tuyển : 12/04/2022 - 30/04/2022

Đơn hàng SX bìa cartong

Số lượng : 2 nam

Nơi làm vệc : Saitama

Lương : 160.608 yên

Ngày tuyển : 12/04/2022 - 30/04/2022

Đơn hàng may Shiga

Số lượng : 3 nam, 3 nữ

Nơi làm vệc : Shiga

Lương : 157.696 yên

Ngày tuyển : 06/04/2022 - 20/04/2022

Đơn hàng vận hành máy dệt Ishikawa

Số lượng : 2 nam, 2 nữ, cặp vợ chồng

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 149.200 yên

Ngày tuyển : 05/04/2022 - 19/04/2022

Giàn giáo Hokkaido

Số lượng : 2 nam

Nơi làm vệc : Hokkaido

Lương : 170.000 yên

Ngày tuyển : 25/03/2022 - 25/04/2022