Đơn hàng

Đơn hàng

Hiển thị

Gia công tấm kim loại

Số lượng : 1 nam

Nơi làm vệc : Miyagi

Lương : 158.967 Yên

Ngày tuyển : 08/08/2023

Lắp ráp gia công thép xây dựng tại Nhật

Số lượng : 2 Nam

Nơi làm vệc : Hiroshima

Lương : 167.000 Yên

Ngày tuyển : 15/05/2023

Đơn hàng thực phẩm tại nhật

Số lượng : 4 nam, 4 nữ

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 154.440 Yên

Ngày tuyển : 02/06/2023

Hộ lý

Số lượng : 5 Nữ

Nơi làm vệc : Aichi và vùng Kanto

Lương : 180.000 Yên

Ngày tuyển : 01/01/1970

Kỹ sư xây dựng tại Nhật

Số lượng : 2 Nam

Nơi làm vệc : Chiba Ken

Lương : 210.000 Yên

Ngày tuyển : 01/01/1970

Hàn bán tự động tại Nhật

Số lượng : 2 Nam

Nơi làm vệc : Yamaguchi

Lương : 168.000 Yên

Ngày tuyển : 05/05/2023

Lắp ráp giàn giáo

Số lượng : 1 Nam

Nơi làm vệc : Hiroshima

Lương : 163.334 Yên

Ngày tuyển : 10/04/2023 - 30/04/2023

Lắp ráp gia công thép xây dựng

Số lượng : 1 Nam

Nơi làm vệc : Hiroshima

Lương : 159.600 Yên

Ngày tuyển : 10/04/2023 - 30/04/2023

Thi công công trình dân dụng tổng hợp

Số lượng : 2 Nam

Nơi làm vệc : Nagano

Lương : 190.000 Yên

Ngày tuyển : 08/04/2023

Sản xuất đóng gói đồ gốm mỹ nghệ

Số lượng : 1 Nam, 1 Nữ

Nơi làm vệc : Tochigi

Lương : 171.000 Yên

Ngày tuyển : 30/03/2023

Xây chát/sơn kim loại

Số lượng : 2 Nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 161.067 Yên

Ngày tuyển : 15/04/2023

Khách sạn

Số lượng : 2 nữ

Nơi làm vệc : Gifu

Lương : 157.000 Yên

Ngày tuyển : 06/04/2023