Chúc mừng các bạn đơn sơn và hàn ra tư cách lưu trú!