Chúc mừng các bạn đơn vận hành máy xây dựng ra tư cách lưu trú!