Đơn hàng dọn dẹp tòa nhà

Đơn hàng dọn dẹp tòa nhà

Đơn hàng dọn dẹp tòa nhà

17:22 - 28/04/2022

Mức lương: 185,000 yên trở lên

Nơi làm vệc: fukuoka

Thời gian bắt đầu: 01/05/2022

Thời gian kết thúc: 26/05/2022