Giấy phép phái cử lao động kỹ năng đặc định sang làm việc tại Nhật Bản

Giấy phép phái cử lao động kỹ năng đặc định sang làm việc tại Nhật Bản

Giấy phép phái cử lao động kỹ năng đặc định sang làm việc tại Nhật Bản

10:49 - 10/01/2020

Lượt xem : 66

    THÔNG BÁO (V/v : phái cử lao động kỹ năng đặc định sang làm việc tại Nhật Bản) Công ty cổ phần kjvc Việt Nam đã chính thức được bộ lao động thương binh và xã hội cấp phép chương trình phái cử lao động kỹ năng đặc định sang làm việc tại […]

Thông báo tuyển 8 nam nữ nông nghiệp diện tokutei
Tuyển 16 nam xuất khẩu lao động theo diện tokutei
Tuyển 5 Nam Hàn và Nông nghiệp- visa tokutei
Tổng hợp đơn hàng tokutei
Thông báo tuyển 3 Nam Nông Nghiệp-Tokutei

 

 

THÔNG BÁO

(V/v : phái cử lao động kỹ năng đặc định sang làm việc tại Nhật Bản)

Công ty cổ phần kjvc Việt Nam đã chính thức được bộ lao động thương binh và xã hội cấp phép chương trình phái cử lao động kỹ năng đặc định sang làm việc tại Nhật Bản cụ thể như sau :