Thông báo tư cách lưu trú đơn xây dựng và nông nghiệp

Thông báo tư cách lưu trú đơn xây dựng và nông nghiệp

Thông báo tư cách lưu trú đơn xây dựng và nông nghiệp

13:44 - 05/04/2019

Lượt xem : 798

Công ty cổ phần Kjvc chính thức thông báo và chúc mừng các em thực tập sinh sau đã có  tư cách lưu trú t ngành xây dựng và nông nghiệp như sau :   xem thêm : Thông báo Tư cách lưu trú mới ngày 20/03/2019 Chúc mừng 28 bạn có tư cách du […]

Chúc mừng các bạn đơn sơn kim loại đã có tư cách lưu trú!!!
Chúc mừng các bạn đơn chế biến thực phẩm đã có tư cách lưu trú!
Chúc mừng các bạn đơn dệt đã có tư cách lưu trú!
Chúc mừng các bạn đơn hàng Sơn kim loại ra tư cách lưu trú!!!
Chúc mừng các bạn đơn hàng Sơn ra tư cách lưu trú!

Công ty cổ phần Kjvc chính thức thông báo và chúc mừng các em thực tập sinh sau đã có  tư cách lưu trú t ngành xây dựng và nông nghiệp như sau :

 

xem thêm :

Thông báo Tư cách lưu trú mới ngày 20/03/2019

Chúc mừng 28 bạn có tư cách du học và xklđ Nhật Bản