tư cách lưu trú tháng 3

tư cách lưu trú tháng 3

tư cách lưu trú tháng 3

11:07 - 14/03/2020

Lượt xem : 528

Công ty cổ phần kjvc Việt Nam thông báo tư cách lưu trú thực tập sinh, du học, tokutei như sau Du học 19 bạn ra tư cách lưu trú Tokutei 4 bạn ra tư cách lưu trú thực tập sinh 11 người  

NHỮNG ĐIỂM ĐẶC SẮC KHI ĐÓN TẾT Ở NƯỚC ĐỨC
Chi phí xuất khẩu lao động Nhật Bản hiện nay có đắt không?
Đi xuất khẩu lao động Nhật Bản có cần bằng cấp?
Xuất khẩu lao động Nhật Bản có những ngành nào?
Xuất khẩu lao động Nhật Bản 1 năm – Những thông tin cần biết

Công ty cổ phần kjvc Việt Nam thông báo tư cách lưu trú thực tập sinh, du học, tokutei như sau

  1. Du học 19 bạn ra tư cách lưu trú
  2. Tokutei 4 bạn ra tư cách lưu trú
  3. thực tập sinh 11 người
  4.