Du học Nhật Bản

Hiển thị

15:39 - 27/12/2017

Những lời khuyên giúp bạn sống tốt khi đi du học...

Du học là mơ ước của hầu hết các bạn trẻ ngày nay. Du học khiến con người tiếp cận với cái mới, mở mang tri thức và du học là con đường ngắn nhất...

Xem thêm

15:38 - 27/12/2017

Tết của những du học sinh tại Nhật như thế nào?

Vào thời điểm sắp đến tết với những bạn đang chuẩn bị du học nhật bản.Bạn muốn biết được không khí tết của những du học sinh tại nhật như thế...

Xem thêm

15:36 - 27/12/2017

Thông báo tuyển sinh du học điều dưỡng

KJVC Việt Nam là đối tác chiến lược gần 100 trường của Nhật Bản. Hiện nay công ty chúng tôi ký kết với các trường điều dưỡng Nhật Bản tuyển du học...

Xem thêm