Tuyển dụng

Hiển thị

08:37 - 02/08/2018

KJVC chiêu mộ nhân tài – Tuyển dụng vị trí “Chuyên...

Nhằm đảm bảo yêu cầu công việc khi hệ thống Marketing Online mở rộng phát triển. KJVC cấp thiết chiêu mộ nhân tài có thực lực, đam mê và có định hướng...

Xem thêm