Đào tạo

Hiển thị

16:03 - 06/04/2019

Giới thiệu Trung tâm Nhật Ngữ KJVC

Công ty cổ phần KJVC Việt Nam (KJVC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ tư vấn du học tự túc theo Giấy phép số 3524/GCN-SGD&DT do Sở Giáo dục...

Xem thêm

20:45 - 12/05/2020

Từ vựng tiếng nhật chuyên ngành thực phẩm

  Từ vựng tiếng nhật chuyên ngành thực phẩm Từ vựng tiếng nhật chuyên ngành thực phẩm お弁当の言葉 順番 日本語 ベトナム語 順番 日本語...

Xem thêm

19:24 - 12/05/2020

từ vựng tiếng nhật chuyên ngành đóng gói

梱包材 (こんぽうざい) nguyên liệu đóng gói マスク(ますく) khẩu trang 立ち上げます khởi động máy スタートボタン nút start 生産(せいさん) sản xuất...

Xem thêm

18:04 - 12/05/2020

từ vựng tiếng nhật cơ thể

Xem thêm : tuyển dụng đơn hàng nữ thực phẩm xuất khẩu lao động nhật bản Tuyển dụng đơn hàng đóng gói linh kiện ô tô

Xem thêm

17:52 - 12/05/2020

từ vựng tiếng nhật chuyên ngành ô tô

   xem thêm : công ty xuất khẩu lao động trực thuộc bộ lao động thương binh và xã hội uy tín nên chọn công việc gì khi đi xuất khẩu lao động nhật bản

Xem thêm