Giới thiệu

Hiển thị

10:07 - 09/05/2020

Hồ sơ pháp lý Công ty cổ phần KJVC Việt Nam

Công ty cổ phần KJVC Việt Nam (KJVC) là doanh nghiệp Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài và dịch vụ...

Xem thêm

14:59 - 07/11/2019

Lí do nên chọn KJVC Việt Nam

Công ty cổ phần KJVC Việt Nam (KJVC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ tư vấn du học tự túc theo Giấy phép số 3524/GCN-SGD&DT do Sở Giáo dục...

Xem thêm

13:42 - 28/10/2019

Trung tâm đào tạo KJVC

Công ty cổ phần KJVC Việt Nam (KJVC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ tư vấn du học tự túc theo Giấy phép số 3524/GCN-SGD&DT do Sở Giáo dục...

Xem thêm