Thông tin người đại diện pháp luật và danh sách nhân viên nghiệp vụ

Thông tin người đại diện pháp luật và danh sách nhân viên nghiệp vụ

Thông tin người đại diện pháp luật và danh sách nhân viên nghiệp vụ

15:27 - 26/12/2022

Lượt xem : 525
Tầm nhìn - Sứ mệnh công ty cổ phần KJVC Việt Nam
Giá trị cốt lõi
Hồ sơ pháp lý Công ty cổ phần KJVC Việt Nam
Lí do nên chọn KJVC Việt Nam
Trung tâm đào tạo KJVC

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KJVC VIỆT NAM
___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG  

______________

Doanh nghiệp cam kết nội dung thông tin về nhân viên nghiệp vụ trong Danh sách kèm theo là chính xác.

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Số   CCCD/CMT

Vị trí nghiệp vụ

Trình độ chuyên môn

Năng lực ngoại ngữ

Kinh nghiệm làm việc

 
 

1

Lê Thị Ánh Ngọc (Người đại diện theo pháp luật)

23/11/1992

Nữ

001192040795

Ký kết và thực hiện hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ.

Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

 

05 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trần Ngọc Huy

22/10/1984

Nam

035084003707

Tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ở nước ngoài

 

 

Cử nhân Quản trị Kinh doanh 

Tiếng Nhật N2

05 năm

 

3

Trần Hà Văn

03/10/1987

Nam

02287009720

Chuẩn bị nguồn và tuyển chọn người lao động

 

 

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

03 năm

 

4

Nguyễn Thị Kim Hoa

 

12/10/1997

Nữ

001197020376

Giám đốc Trung tâm Đào tạo,

quản lý người lao động

 

 

Cử nhân Ngoại ngữ tiếng Nhật

Tiếng Nhật tương đương N2

04 năm

 

5

Trần Thị Anh

21/01/1993

Nữ

168373019

Bồi dưỡng kỹ năng ngoại ngữ

 

 

 

 

Cử nhân sư phạm Vật Lý

Tiếng Nhật N3

Trên 01

năm

 

6

Trần Quốc Đạt

27/01/1990

Nam

212777972

Thực hiện giáo dục định hướng

 

 

Cử nhân

Công nghệ spa - y sinh học

 

Tiếng Nhật N3

07 năm

 

7

Lê Minh Chi

15/04/1999

Nữ

001199023699

Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động

 

Cử nhân Quản trị nhân lực

Tiếng Anh

TOEIC 565

Dưới 1 năm

 

8

Nguyễn Thị Giang

 

09/05/1994

Nữ

125545160

Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

 

Cử nhân Kế toán

Tiếng Anh

TOEIC 620

05 năm

                                  

 

9

Nguyễn Phương Mai

20/12/1994

Nữ

02194007206

Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước.

 

 

Cử nhân Luật Kinh tế

Tiếng Trung tương đương HSK 5

Dưới 01 năm

 

10

Đỗ Mạnh Toàn

 

 

 

 

 

 

27/05/1989

 

Nam

022089004689

Quản lý người lao động /

Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước.

 

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Tiếng Nhật N2

Dưới 01 năm

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh)