Góc học viên

Hiển thị

14:12 - 28/04/2021

Học Tiếng Nhật – Hành trang quan trọng nhất khi đi...

Khi check Form hay phỏng vấn sơ tuyển các ứng viên tham gia thi đơn hàng đi xuất khẩu lao động Nhật bản tôi thường hỏi mục đích đi Nhật của bạn là gì?...

Xem thêm

21:22 - 10/06/2022

Từ vựng tiếng nhật chuyên ngành thực phẩm

Các từ vựng tiếng nhật chuyên ngành thực phẩm 

Xem thêm