Tin tức

Hiển thị

21:27 - 12/05/2020

食品専門労働輸出について言葉

Công ty cổ phần kjvc Việt Nam thông báo Tuyển dụng đơn hàng nữ thực phẩm xuất khẩu lao động nhật bản. Đến nay đơn hàng này đã tiếp nhận 20 thực tập...

Xem thêm

11:14 - 12/05/2020

Đơn hàng mộc coppha tokutei

Công ty cổ phần KJVC Việt Nam là đơn vị  được bộ lao động thương binh xã hội cấp phép hoạt động đưa người  lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao...

Xem thêm

10:39 - 12/05/2020

đơn hàng tokutei lương cao

Công ty cổ phần KJVC Việt Nam là đơn vị  được bộ lao động thương binh xã hội cấp phép hoạt động đưa người  lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao...

Xem thêm

12:38 - 11/05/2020

tuyển dụng đơn hàng buộc thép xuất khẩu lao động...

Tuyển dụng đơn hàng buộc thép xuất khẩu lao động nhật bản đơn hàng buộc thép xuất khẩu lao động nhật bản là đơn hàng đối tác mới tại công ty cổ...

Xem thêm

11:05 - 11/05/2020

tuyển dụng đơn hàng nữ thực phẩm xuất khẩu lao...

Tuyển dụng đơn hàng nữ thực phẩm xuất khẩu lao động nhật bản tuyển dụng đơn hàng nữ thực phẩm xuất khẩu lao động nhật bản là đơn hàng truyền...

Xem thêm

10:28 - 11/05/2020

Tuyển dụng đơn hàng đóng gói linh kiện ô tô

Tuyển dụng đơn hàng đóng gói linh kiện ô tô là đơn hàng truyền thống và Hot tại công ty cổ phần kjvc Việt Nam. Đến nay đơn hàng này đã tiếp nhận 50 thực...

Xem thêm