Tin tức

Hiển thị

16:23 - 01/06/2020

Bắt 5 người Việt Nam tại Nhật Bản

Khẩn cấp theo thông tin chúng tôi mới nhận được Cảnh sát Nhật Bản tiến hành  bắt giữ 5 người Việt Nam tại Nhật Bản trong đó 2 nam DHS, 3 nữ TTS Việt ở...

Xem thêm

17:48 - 28/05/2020

Tổng hợp đơn hàng tokutei

THÔNG BÁO TUYỂN 3 NAM NÔNG NGHIỆP – NHẬT BẢN [QUAY LẠI THEO DIỆN TOKUTEI] 【THÔNG TIN XÍ NGHIỆP TIẾP NHẬN 】 TÊN XÍ NGHIỆP 非公開 (ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC...

Xem thêm

16:37 - 28/05/2020

Thông báo tuyển 3 Nam Nông Nghiệp-Tokutei

THÔNG BÁO TUYỂN 3 NAM NÔNG NGHIỆP – NHẬT BẢN [QUAY LẠI THEO DIỆN TOKUTEI] 【THÔNG TIN XÍ NGHIỆP TIẾP NHẬN 】 TÊN XÍ NGHIỆP 非公開 (ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC TẠI...

Xem thêm

15:43 - 27/05/2020

Giới thiệu đất nước con người Việt Nam bằng tiếng...

Xem thêm : xuất khẩu lao động ngành xây dựng xuất khẩu lao động ngành nông nghiệp Tuyển dụng đơn hàng đóng gói linh kiện ô tô tuyển dụng đơn hàng nữ...

Xem thêm