Thông báo tuyển thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản

Thông báo tuyển thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản

Thông báo tuyển thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản

10:38 - 14/03/2020

Lượt xem : 109

Thông báo tuyển thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản 1. Đơn hàng đóng gói truyền thống lấy 9 Nam thi ngày 3/4 2. Đơn hàng dọn dẹp khách sạn lấy 3 Nữ thi ngày 16/4 3. Đơn tokutei ngành xây chát sakan 5 nam thi ngày 21/3 4. Đơn tokutei ngành thi […]

Tổng hợp hay nhất về ngày nghỉ lễ tại Nhật Bản
Học Tiếng Nhật – Hành trang quan trọng nhất khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản
Covid-19, cơ hội để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản dễ dàng hơn!
Xuất khẩu lao động đăng ký ở đâu
Bị mù màu liệu có thể đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được không?

Thông báo tuyển thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản
1. Đơn hàng đóng gói truyền thống lấy 9 Nam thi ngày 3/4
2. Đơn hàng dọn dẹp khách sạn lấy 3 Nữ thi ngày 16/4
3. Đơn tokutei ngành xây chát sakan 5 nam thi ngày 21/3
4. Đơn tokutei ngành thi công đường ống