Xuất khẩu lao động

Hiển thị

14:16 - 13/11/2020

Tuyển 10 nam đi làm việc tại Nhật Bản đơn hàng hàn...

KJVC Việt Nam đang cần tuyển gấp 10 nam đi làm việc tại Nhật Bản đơn hàng hàn bán tự động lương cao. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một cơ hội mới, bạn...

Xem thêm

17:48 - 28/05/2020

Tổng hợp đơn hàng tokutei

THÔNG BÁO TUYỂN 3 NAM NÔNG NGHIỆP – NHẬT BẢN [QUAY LẠI THEO DIỆN TOKUTEI] 【THÔNG TIN XÍ NGHIỆP TIẾP NHẬN 】 TÊN XÍ NGHIỆP 非公開 (ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC...

Xem thêm

16:37 - 28/05/2020

Thông báo tuyển 3 Nam Nông Nghiệp-Tokutei

THÔNG BÁO TUYỂN 3 NAM NÔNG NGHIỆP – NHẬT BẢN [QUAY LẠI THEO DIỆN TOKUTEI] 【THÔNG TIN XÍ NGHIỆP TIẾP NHẬN 】 TÊN XÍ NGHIỆP 非公開 (ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC TẠI...

Xem thêm